Dekubituset (Ulcerat e shkaktuara nga presioni i vazhdueshem mbi nje zone te ekspozuar te trupit)


Plaget e shkaktuara nga presioni mbi lekuren qe mbulon prominencat kockore (pjese te te dala te trupit qe jane te ekspozuara ndaj presjonit, shtypjes) quhen Dekubituse.
Keto plage shkaktohen si pasoje e imobilizimit, mungeses se levizjeve dhe qendrimit per nje kohe te gjate pa levizur ne nje pozicion.

Presioni mbi lekure shkakton:
- demtimin e qarkullimit te gjakut duke sjelle si rrjedhoje formimin e nje plage (ulcer) dhe
- ndihmon ne rritjen e baktereve (floren normale te lekures dhe mikroorganizma te tjera anaerobike ose aerobike),
- frenon funksionet e leukociteve (sic eshte vrasja e baktereve),
- pengon sintezen e kolagjenit (qe eshte proteine e domosdoshme per mbylljen e plages),
- ndihmon inflamacionin qe shkakton akumulimin e substancave toksike ne inde (amoneve dhe laktatit) duke sjelle si rrjedhoje edemen qe demton rende qarkullimin e gjakut.

Simptoma (shenja) kryesore eshte dhimbja e cila shkaktohet nga infeksioni dhe inflamacioni. İnfeksioni mund te depertoje edhe ne shtresa me te thella duke shkaktuar edhe infeksionin ne kocka (osteomyelitis).

Aplikimet klinike te Terapise Hiperbarike me Oksigjen (HBOT)
HBOT eshte provuar te jete shume e suksesshme duke ju shtuar edhe trajtimeve te tjera ditore sic jane mjekimi lokal i plages, marries se antibiotikeve dhe debridimit kirurgjikal te plages (nese eshte i nevojshem). HBOT:
• Ndalon demtimin e indeve te tjera qe nuk jane demtuar dhe mundeson furnizimin me sasi te larta oksigjeni te indeve qe vuajne nga mosfurnizimi i nevojshem me gjak.
• Nxit dhe ndihmon ne rritjen e indeve te reja.
• Lufton dhe kontrollon infeksionin.
• Forcon pergjigjen e sistemit imun (sistemit mbrojtes te organizmit).
• Perforcon, rrit dhe ndihmon efektin e antibiotikeve.
• Redukton fuqishem edemen e shkaktuar nga inflamacioni.
• Nxit riparimin e indeve kockore te demtuara duke nxitur formimin e indi te ri kockor (osteogenezis).
• Pergatit klime te favorshme ne inde per te pranuar greftet (vendosja e lekures te marre ne nje pjese tjeter te trupit) nese do te jete e nevojshme.Bibliografi :
1. Blessey A, Eubanks A: Hyperbaric oxygen is an important adjunct therapy. Crit Care Nurse; 16(3):14-5, Jun 1996
2. Dimitrijevich SD, Paranjape S, Wilson JR, Gracy RW, Mills JG: Effect of hyperbaric oxygen on human skin cells in culture and in human dermal and skin equivalents. Wound Repair Regen; 7(1): 53-64, Jan-Feb 1999
3. Fabian TS, Kaufman HJ, Lett ED, Thomas JB, Rawl DK, Lewis PL, Summitt JB, Merryman JI, Schaeffer TD, Sargent LA, Burns RP: The evaluation of subatmospheric pressure and hyperbaric oxygen in ischemic full-thickness wound healing. Am Surg; 66(12): 1136-43, Dec 2000
4. Halm M, Zearley C.Assessment and follow-up of problem wounds in the hyperbaric oxygen setting. Ostomy Wound Manage; 37 : 51-9, Nov-Dec199
5. Kivisaari J, Niinikoski J. Effects of hyperbaric oxygenation and prolonged hypoxia on the healing of open wounds. Acta Chir Scand; 141(1): 14-9, 1975
6. LaVan FB, Hunt TK: Oxygen and wound healing. Clin Plast Surg; 17(3):463-72, Review, Jul 1990
7. Moon RE: Use of hyperbaric oxygen in the management of selected wounds. Adv Wound Care; 11(7): 332-4, Review, Nov-Dec 1998
8. Oriani G: Chronic Hyperbaric Oxygen Therapy Indications, Handbook on Hyperbaric Medicine Springer 110-124,1996
9. Quirinia A, Viidik A: The impact of ischemia on wound healing is increased in old age but can be countered by hyperbaric oxygen therapy. Mech Ageing Dev. 25; 91(2): 131-44, Oct 1996
10. Quirinia A, Viidik A:The effect of hyperbaric oxygen on different phases of healing of ischaemic flap wounds and incisional wounds in skin. Br J Plast Surg; 48(8):583-9, Dec 1995
11. Roth RN, Weiss LD: Hyperbaric oxygen and wound healing. Clin Dermatol;12(1):141-56 Review, Jan-Mar 1994
12. Shafer MR: Use of hyperbaric oxygen as adjunct therapy to surgical debridement of complicated wounds. Semin Perioper Nurs; 2 (4):256-62, Oct 1993
13. Shulman AG, Krohn HL: Influence of hyperbaric oxygen and multiple skin allografts on the healing of skin wounds. Surgery; 62 (6): 1051-8, Dec 1967
14. Stone A. Hyperbaric oxygen treatment for wounds. Plast Reconstr Surg.1998 May; 101(6): 1738-9. Medicine1999; 14:213 –241
15. Uhl E, Sirsjo A, Haapaniemi T, Nilsson G, Nylander G: Hyperbaric oxygen improves wound healing in normal and ischemic skin tissue. Plast Reconstr Surg; 93(4): 835-41, Apr 1994
16. Young T: Hyperbaric oxygen therapy in wound management. Br J Nurs. 9; 4(14): 796,798-803, Review, 27 Jul –Aug 1995