Plaget qe shkaktohen pas radioterapise (Radionekrozat) dhe roli i HBOT ne trajtimin e tyre

Pas Radioterapise (terapise me rreze), qe behet ne rastet e pacienteve me kancer, mund te ndodhe demtimi nga rrezatimi, i indeve te shendosha si indet e buta dhe kockave.

Fizika e rrezatimit
Ka dy lloj rrezatimesh jonizuese me efekte te rendesishme.
- Rrezatimi elektromanjetik: eshte kombinim i fushave elektrike dhe magnetike, qe konsiston tek energjia e pjesezave, qe quhen protone. Kjo forme e rrezatimit eshte emertuar, rrezet gama, qe e kane origjinen nga berthama e atomit, dhe rrezet x, qe e kane origjinen nga zona qe mbeshtjell nukleusin (berthamen).
- Rrezatimi i grimcave. Shembull per kete jane rrezatimet e renda te grimcave si protonet dhe neutronet.

Njesia e rrezatimit
Nje rad eshte sasia e rrezatimit e cila rezulton ne depozitimin e 100 ergs energji/ g te indit te rrezatuar.

Biologjia e rrezatimit
Ndryshimet kimike qe shkaktohen prej rrezatimit jane:
• Demtimi i struktures se proteinave
• Peroksidimi i lipideve
• Demtimi i ADN

Kur flitet per demtimet pas Radioterapise (Radionekrozat) duhen pasur parasysh, faza e hershme (ndodh ne javet e para pas rrezatimit) dhe e voneshme (ndodh vite pas rrezatimit). Demtimet qe ndodhin jane; iskemia qe vjen pas nderprerjes se furnizimit me gjak dhe demtimi i drejtperdrejte prej rrezatimit, i qelizave qe jane te ndjeshme ndaj tij.

Ne 1988 Heimbach renditi ne kater perioda ndryshimet Klinikopatologjike ne rastet e demtimeve nga rrezatimi:
Periudha akute. Jane 6 muajt e pare pas rrezatimit. Gjate kesaj periudhe ndodh demtimi akut i organeve dhe mundet te mos kemi shenja klinike.
Periudha subakute. Jane 6 muajt e dyte pas rrezatimit. Eshte perfundimi i periudhes akute dhe fillojne te ndodhin ndyshimet dhe demtimet, qe jane te qendrueshme dhe vazhdojne te ndodhin ne menyre progresive ne inde
Periudha kronike. Nga viti i dyte deri tek viti i peste pas rrezatimit. Ne kete periudhe kemi demtimin e eneve te vogla te gjakut (mikroqarkullimit), demtimi i parenkimes dhe ulja e rezistences qe tregon organizmi ndaj infeksioneve.
• Periudha e voneshme klinike. Pas vitit te peste pas rrezatimit.

Radionekrozat e indeve te buta:
Efekti i rrezatimit tek enet e gjakut, ndodh ne menyre progresive dhe te ngadalte pas rrezatimit dhe eshte referuar si endoarterit proliferativ dhe vaskulit nekrotizues. Demtohen kryesisht arteriolat (arteriet e vogla) dhe kapilaret, kurse enet e medha te gjakut nuk demtohen.
Demtimi (atrofia) i Lekures, qe me pas krijon mundesine per te bere ulceracion dhe te shnderrohet ne plage qe nuk sherohet
Problemet ne sistemin Genitourinar sic eshte:
- Cistiti prej Radiacionit (demtimi ose inflamacioni i fshikezes se urines).
- Proktiti (qe eshte inflamacioni i rektumit/zorres se trashe dhe anusit) qe con ne formimin e fistulave, abceseve dhe fibrozes
Demtimet e Larinksit te cilat shprehen me: - enjtje, - dhimbje, - veshtiresi ne gelltitje dhe ngjirrjet e zerit

Demtimi i kockes nga rrezatimi (osteoradionekrozat):
Shkaterrimi i qelizave kockore prej rrezatimit shkakton thyerjen e kockave (fraktura) dhe pengon ngjitjen e kockave pas thyerjes

Kocka ka dendesine 1,8 here me te madhe se indet e buta dhe absorbon (thith) me teper rrezatim sesa indet e buta. Rrezatimi demton qelizat kockore dhe enet e gjakut qe furnizojne kocken.

Vendet me te shpeshta te nekrozave ne kocka jane:
• Mandibula, qe shfaqet pas radioterapise se tumoreve te kokes dhe te qafes. Kocka e nofulles se poshteme (mandibula) absorbon me teper rrezatim, pra demtohet me teper se kocka e nofulles se siperme (maxilla) per arsye te dendesise me te madhe dhe numrit me te vogel te eneve te gjakut.
• Brinjet, klavikula dhe sternumi (kocka e derrases se kraharorit) zakonisht demtohen pas radioterapise te kancerit te gjirit.
• Kockat e kafkes, zakonisht demtohen pas radioterapise, qe behet per kancerin e trurit dhe kancerin e indeve te buta te skalpit.
• Kollona vertebrale, zakonisht ndodh pas radioterapise te tumoreve spinale.
• Pelvisi dhe koka e femurit, zakonisht demtohen pas radioterapise se tumoreve te pelvisit.

Demtimi i Sistemit Nervor Qendror dhe Medules Spinale
• Rrezatimi ne kete sistem shkakton respektivisht Encefalopatine dhe Myelitin.

Demtimi i syrit prej rrezatimit:
• Rrezatimi shkakton demtimin e nervit optik qe con ne humbjen e shikimit
Perdorimi klinik i HBOT (Terapia Hiperbarike me Oksigjen):
• HBOT duke formuar kapilaret e rinj (neoangiogenezis) permireson mikroqarkullimin dhe ne kete menyre ndihmon ne sherimin e shpejte te pjeses se demtuar nga rrezatimi
• HBOT pergatit dhe krijon ind te shendetshem ne vendin e demtuar dhe krijon nje ambjent te pershtatshem per te bere riparimin me kirurgji plastike ose vendosjen e dhembeve nese demtimi eshte aty.
• HBOT stimulon formimin e indit te ri kockor (osteogenezis) dhe ne kete menyre ben rimodelimin e indit kockor ne vendin e demtuar dhe riparimin e shpejte te thyerjeve
• HBOT parandalon ose frenon infeksionin nese eshte i pranishem (indet e demtuara nga rrezatimi duke qene se nuk kane nje qarkullim te mjaftueshem me gjak mund te infektohem me lehte se indet jo te demtuara)
• HBOT ka nje efekt parandalues ose profilaktik per vazhdimin e demtimeve te mevoneshme te rrezatimit

Paciente me Radionekroze (demtime nga rrezatimi pas radioterapise) te trajtuar me HBOT ne Kliniken “aymed”

Pacienti 1
Trajtohet me radioterapi pas Kancerit te Larinksit dhe pas trajtimit shfaqet demtimi (plage) ne zonen e qafes, qe nuk sherohet me mjekime lokale te plages dhe as me kirurgji.

Pacienti 2
E diagnostikuar me Kancer te Gjirit, eshte trajtuar me Radioterapi dhe Kirurgji (heqja e gjirit). Ka preferuar te kryeje operacion plastik qe konsistoi ne vendosjen e nje flepi ne vendin e gjirit te hequr. Ne fotot e bera para HBOT vihen re nekroza te shumta (inde te vdekura) te shkaktuara nga demtimi prej rrezatimit te indeve te buta. Pra kemi nje flep te pasuksesshem.
Pas 30 seancave te Terapise Hiperbarike me Oksigjen u be e mundur lidhja e flepit pra mosflakja e tij. Ne fotot e bera pas HBOT, vihet re nje plage e paster e mbushur me ind granular dhe e furnizuar mire me gjak. Kjo eshte nje plage qe mund te mbyllet vetem me mjekim lokal ose me nje operacion te dyte plastik.Para terapise Hiperbarike me Oksigjen

Pas 30 seancash te Terapise Hiperbarike me Oksigjen

Bibliografi: 1. Aanderud L, Thorsen E, Brattebo G, Forland M, Kristensen G: Hyperbaric oxygen treatment for radiation reactions. Tidsskr Nor Laegeforen; 30; 120(9):1020-2, Mar 2000
2. Bem J, Bem S, Singh A: Use of hyperbaric oxygen chamber in the management of radiation-related complications of the anorectal region: report of two cases and review of the literature. Dis Colon Rectum; 43(10): 1435-8, Review, Oct 2000
3. Bevers RFM, Bakker DJ, Kurth KH: Hyperbaric oxygen treatment for hemorrhagic radiation cystitis. The Lancet; 346:803-805, 1995
4. Borruat FX, Schatz NJ, Glaser JS, Feun LG, Matos L: Visual recovery from radiation-induced optic neuropathy. The role of hyperbaric oxygen therapy. J Clin Neuroophthalmol;13 (2):98-101, Jun1993
5. Cronje FJ: A review of the Marx protocols: Prevention and management of osteoradionecrosis by combining surgery and hyperbaric oxygen therapy. SADJ; 53(10): 469-71, Review, Oct 1998
6. Davis JC, Dunn JM, Gates GA, Heimbach RD: Hyperbaric oxygen a new adjunct in the management of radiation necrosis. Arch Otolaryngol; 105 (2): 58-61, Feb 1979
7. Del Pizzo JJ, Chew BH, Jacobs SC, Sklar GN; Treatment of radiation induced hemorrhagic cystitis with hyperbaric oxygen: long-term followup. J Urol; 160 (3 Pt 1): 731-3, Sep1998
8. Feldmeier JJ, Heimbach RD, Davolt DA, Court WS, Stegmann BJ, Sheffield PJ: Hyperbaric oxygen as an adjunctive treatment for delayed radiation injury of the chest wall: a retrospective review of twenty-three cases. Undersea Hyperb Med; 22(4): 383-93, Dec1995
9. Feldmeier JJ,Newman R, Davolt DA, Heimbach RD, et al: Prophylactic hyperbaric oxygen for patient undergoing salvage for recurrent head and neck cancers following full course irradiation. Undersea Hyper Med; 25(suppl): 101, 998.
10. Feldmeier JJ, Heimbach RD, Davolt DA, Stegmann BJ, Sheffield PJ: Hyperbaric oxygen as an adjunct of delayed radiation injuries of the extremities. Undersea Hyper Med; 25(suppl): 9, 1998
11. Feldmeier JJ, Heimbach RD, Davolt DA, Court WS, et al: Hyperbaric oxygen as adjunctive for delayed injuries of the abdomen and pelvis. Undersea Hyper Med; 23(4): 205-213, 1996
12. Filntisis GA, Moon RE, Kraft KL, Farmer JC, Scher RL, Piantadosi CA: Laryngeal radionecrosis and hyperbaric oxygen therapy: report of 18 cases and review of the literature. Ann Otol Rhinol Laryngol; 109 (6):554-62, Jun 2000
13. Ganstrom G, Jaccobson M, Tjellstrom A: Titanium implants in irradiated tissue: benefits from Hyperbaric oxygen. The International Journal of Oral& Maxillofacial Implants; 7(1): 15-25, 1992
14. Ganstrom G, Tjellstrom A, Branermark P, et al: Bone-anchored reconstruction of the irradiated head and neck cancer patient. Otolaryngology-Head and Neck Surgery; 108 (4):334-343, 1993
15. Greenwood TW, Gilchrist AG: Hyperbaric oxygen and wound healing in post-irradiation head and neck surgery. Br J Surg; 50:394, 1973
16. Hartmann KA, Almeling M, Carl UM, Schmitt G. Comment: Hyperbaric oxygenation (HBO) in the treatment of radiogenic side effects. Clinical experiences are decisive! Strahlenther Onkol; 174 (4): 221-2, Apr 1998
17. Hart GB, Strauss MB: Hyperbaric oxygen in the management of radiation injury. In Schmutz J. (ed): Proceedings of the First Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine. Basel, Switzerland: Foundation for Hyperbaric Medicine ; pp. 31-51, 1986
18. Hart GB, Mainous EG: The treatment of radiation necrosis with hyperbaric oxygen Cancer; 37:2580-2585, 1976
19. Jamil MU, Eckardt A, Franko W: Hyperbaric oxygen therapy. Clinical use in treatment of osteomyelitis, osteoradionecrosis and reconstructive surgery of the irradiated mandible. Mund Kiefer Gesichtschir; 4(5): 320-3, Sep 2000
20. Kaufman T, Hirshowitz B, Monies-Chass I: Hyperbaric oxygen for postirradiation osteomyelitis of the chest wall. Harefuah 97:220-222, 271, 1979
21. Kindwall E: Hyperbaric oxygen’s effect on radiation necrosis. Clinics in plastic surgery; 12 (3): 473-483, 1993 22. London SD, Park SS, Gampper TJ, Hoard MA: Hyperbaric oxygen for the management of radionecrosis of bone and cartilage. Laryngoscope; 108(9): 1291-6, Sep 1998
23. Maier A, Gaggl A, Klemen H, Santler G, Anegg U, Fell B, Karcher H, Smolle-Juttner FM, Friehs GB: Review of severe osteoradionecrosis treated by surgery alone or surgery with postoperative hyperbaric oxygenation. Br J Oral Maxillofac Surg; 38(3): 173-6, Jun 2000
24. Marx RE, Johnson RP, Kline SN: Prevention of osteoradionecrosis: a randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. J Am Dent Assn; 111:49-54, 1985
25. Marx RE, Ehler WJ, Tayapongsak P, et al; Relationship of oxygen dose to angiogenesis induction in irradiation tissue. The American Jurnal of Surgery; 160:519-524, 1990
26. Marx RE: A new concept in treatment of osteoradionecrosis. Journal of Oral Maxillofacial Surgery; 41:351-357, 1983
27. Mathews R, Rajan N, Josefson L, Camporesi E, Makhuli Z: Hyperbaric oxygen therapy for radiation-induced hemorrhagic cystitis. J Urol; 161:435-437, 1999
28. Peusch-Dreyer D, Dreyer KH, Muller CD, Carl U. Management of postoperative radiation injury of the urinary bladder by hyperbaric oxygen (HBO). Strahlenther Onkol; 174 Suppl 3:99-100, Nov 1998
29. Plafki C, Carl UM, Glag M, Hartmann KA: The treatment of late radiation effects with hyperbaric oxygenation (HBO). Strahlenther Onkol; 174 Suppl 3:66-8, Review, Nov 1998
30. Pomeroy BD, Keim LW, Taylor RJ: Preoperative hyperbaric oxygen therapy for radiation induced injuries. J Urol; 159(5): 1630-2, May 1998
31. Rijkmans BG, et al: Succesful treatment of radiation cystitis with hyperbaric oxygen Eur Urol; 16:354-356, 1989 32. Roden D, Bosley TM, Fowble B, Clark J, Savino PJ, Sergott RC, Schatz NJ: Delayed radiation injury to the retrobulbar optic nerves and chiasm. Clinical syndrome and treatment with hyperbaric oxygen and corticosteroids. Ophthalmology; 97(3): 346-51, Mar 1990
33. Vudiniabola S, Pirone C, Williamson J, Goss AN: Hyperbaric oxygen in the therapeutic management of osteoradionecrosis of the facial bones. Int J Oral Maxillofac Surg; 29(6): 435-8, Dec 2000
34. Vudiniabola S, Pirone C, Williamson J, Goss AN: Hyperbaric oxygen in the prevention of osteoradionecrosis of the jaws. Aust Dent J; 44(4): 243-7, Dec 1999
35. Williams J, Clarke D, Dennis WA, et al: The treatment of pelvic soft tissue radiation necrosis with hyperbaric oxygen. Am J Obstet Gynecol; 167(2):412-416, 1992
36. Weiss JP, Mattei DM, Neville EC, Hanno PM. Hyperbaric oxygen: Primary treatment of radiation-induced cystitis with hyperbaric oxygen: 10-year experience. J Urol; 151 (6): 1514-1517, 1994
37. Jain KK: Hyperbaric Oxygen Therapy in the Menagement of Radionecrosis. Textbook of Hyperbaric Medicine; 15:242–257, 2003